เครื่องดึงลวด PC-STRAND( ดึงเป็นกลุ่ม งาน Pos tension )