บริษัท เทคนิค ไฮดรอลิก จำกัด

35 หมู่ ที่ 4 ถนนอ้อมเมือง ตำบล หนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทร
+66 38 21 5763
+66 38 21 5764
+66 863453356

แฟกซ์
+66 38 21 5762

อีเมล
tnc.cb1990@gmail.com

Contact Us

Line

Tell us about your project.

You can contact us in any way that is convenient for you. We provide services via fax or email. You can also use the contact form below or visit our factory personally. We are happy to answer your questions.

Contact Form

1 + 12 =

Technic Hydraulic Co., Ltd.

Since 1990

Head office: 35, Village No. 4, Bypass Road, Nong Mai Daeng Sub-district, Mueang District, ChonBuri Province 20000

Address

0205533000842

Company Registration No.