ประวัติ บริษัท เทคนิคไฮดรอลิค จำกัด

บริษัท เทคนิคไฮดรอลิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิตเครื่องมือระบบไฮดรอลิคที่ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง

และงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่  ทนทาน  ทันสมัย  ใช้งานง่าย

 

บริษัท เทคนิคไฮดรอลิค จำกัด ก่อตั้ง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ 2533 โดย คุณ สมพงษ์ จิตตาทร จากความคิดริเริ่มด้วยความชอบ มุ่งมั่นและตั้งใจ รังสรรค์เป็นผลงานเครื่องมือระบบไฮดรอลิคของคนไทยภายใต้แบรนด์ บริษัท เทคนิคไฮดรอลิค จำกัด (TNC)  ด้วยความ  มุ่งมั่น พัฒนา จนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง    ก่อเกิดความน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ บริษัท เทคนิคไฮดรอลิค จำกัด ได้รับรางวัล “เครื่องมือระดับอาเซียน” (ASIAN  HITECH AWARD) เพื่อแสดงถึงความสำเร็จจากความใส่ใจในรายละเอียดและการพัฒนาเครื่องมือ ไฮดรอลิคอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ข้อมูลบริษัท

 

ชื่อบริษัทบริษัท เทคนิคไฮดรอลิค จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์สินค้าไฮดรอลิก ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรงอุตสาหกรรมทั่วไป และรับผลิตเครื่องมืออื่นๆตามความต้องการของลูกค้า
ที่ตั้งบริษัทสำนักงานใหญ่ 35 หมู่4 ถนน อ้อมเมือง ตำบล หนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขทะเบียนบริษัท0205533000842
Home pagehttps://technichydraulic.co.th/
โทรศัพท์038-215-763
038-215-764
086-345-3356
แฟกซ์038 21 5762
ทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท
นายทะเบียนชื่อ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์0 3827 9169 , 0 3827 4812
โทรสาร0 3827 9521

ผู้สอบบัญชี

ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพรดีการบัญชี
ที่อยู่50/12 ถนนแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์064-239-6989 , 094-626-4554