เครื่องทดสอบอัดแรงคอนกรีตด้วยระบบไฮดรอลิค

อุปกรณ์เครื่องมือไฮดรอลิก ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง และอื่นๆ

จำหน่ายเครื่องมือไฮดรอลิก ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง และอื่นๆ

ผู้ผลิตเครื่องมือไฮดรอลิก ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง และอื่นๆ

รับซ่อมเครื่องมือไฮดรอลิก ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง และอื่นๆ

การนำระบบไฮดรอลิกไปใช้งาน

ในปัจจุบันได้มีการนำระบบไฮดรอลิกไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย แยกตามประเภทอุตสาหกรรม คือ

การนำระบบไฮดรอลิกไปใช้งานอุตสาหกรรมเหล็ก

การนำระบบไฮดรอลิกไปใช้งานอุตสาหกรรมคอนกรีตอัดแรง

การนำระบบไฮดรอลิกไปใช้งานอุตสาหกรรมยานยนต์

TECHNIC
เครื่องทดสอบ

แรงอัดคอนกรีต

ระบบไฮดรอลิค
จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์สินค้าไฮดรอลิก และรับจ้างเชื่อมกลึงโลหะ และประกอบติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลทุกประเภท

ระบบไฮดรอลิก มั่นใจ เทคนิค ไฮดรอลิค

นับเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ที่บริษัท ได้สั่งสมประสบการณ์และ ชื่อเสียงในการผลิต เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ระบบไฮดรอลิก โดยทางบริษัทได้มีการพัฒนาเทคนิคการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง เป็นผลให้เครื่องมือ ที่ทาง บริษัทผลิตออกมามีความทนทาน และสะดวกในการใช้งานทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมถึงได้มีการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ที่ก้าวหน้า และมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดความยุ่งยาก ในการทำงานและเพิ่มมาตรฐานของงานให้กับลูกค้า

  • Time saving 75% 75%
  • Success rate 95% 95%
  • Customer satisfaction 99% 99%

บริการครบวงจรด้านระบบไฮดรอลิก

เครื่องดึงลวด, เครื่องทำแผ่นพื้นคอนกรีต, เครื่องผลิตแผ่นพื้น, เครื่องดูดลวด, เครื่องอัดลวด, ไฮดรอลิกดึงลวด, ไฮดรอลิกดูดลวด, ปืนดึงลวด, ปืนดูดลวด, เครื่องทดสอบแท่งคอนกรีต, เครื่องกดแท่งคอนกรีต, เครื่องทดสอบลูกปูน, เครื่องเทสลูกปูน, เครื่องเทสก้อนปูน, เครื่องเทสแรงดัน, เครื่องกดลูกปูน, เครื่องอัดแรงดันก้อนปูน, เครื่องอัดแรงดันลูกปูน,เครื่องกดแท่นปูน, ทดสอบอัดแรง, ทดสอบอัดแรงแท่งปูน

แบบฟอร์มการติดต่อ

3 + 10 =